"This is the only solution that can be approached in the short term for natural and legal consumers, until all the institutional factors solve the economic dilemma or trilemma that generated the phenomenon at the pumps", according to a press release from the Federation, quoted by Agerpres .

The representatives of the Federation of Transporters also encourage legal entities "to support by all legal means the protests that will take place at the entrance to fuel stations throughout the country".

"Countries like Hungary and Slovenia, where the politicians did not invoke the crude oil stocks that should reassure us all, as was the case three months ago in Romania, have capped fuel prices for domestic consumers, individuals and legal entities.

We want to find out 3 months after those statements, from any official of the Romanian state, what is the connection between the stocks invoked and the prices at the pump. It seems that this government has not yet found, in three months, a specialist to answer the above question", states the quoted source.

The Federation of Romanian Transport Operators welcomes, at the same time, the parliamentary legislative initiative by which the VAT rate applied to public passenger road transport services would decrease to 5%, however, requests the Government that this take the form of an Emergency Ordinance in order to have immediate effects , later to be sent to the Parliament for promulgation by law.

"Without these measures, both the transport sector and other economic and social activities will be blocked in the context in which pump prices have already been announced for the month of July, "according to sources", 3 lei higher on average than the current ones", they more specifically the representatives of the road transporters.

„Aceasta este unica soluţie ce se poate aborda pe termen scurt pentru consumatorii persoane fizice şi juridice, până când toţi factorii instituţionali rezolvă dilema sau trilema economică ce a generat fenomenul de la pompe”, se arată într-un comunicat al Federației, citat de Agerpres.Reprezentanţii Federației Transportatorilor încurajează, totodată, persoanele juridice „să susţină prin toate mijloacele legale protestele ce urmează să se desfăşoare la intrarea în staţiile de alimentare din întreaga ţară”.„Ţări precum Ungaria şi Slovenia, în care politicienii nu invocau stocurile de ţiţei ce ar trebui să ne liniştească pe toţi, aşa cum se întâmpla în urmă cu trei luni în România, au plafonat preţurile carburanţilor pentru consumatorii interni, persoane fizice şi juridice.Ne dorim să aflăm la 3 luni de la acele declaraţii, de la orice oficial al statului român, care este legătura între stocurile invocate şi preţurile de la pompă. Se pare că acest guvern, nu a găsit încă, în trei luni, un specialist care să răspundă întrebării de mai sus”, precizează sursa citată.Federaţia Operatorilor Români de Transport salută, totodată, iniţiativa legislativă parlamentară prin care cota TVA aplicată în serviciile publice de transport rutier de pasageri ar urma să scadă la 5% însă, solicită Guvernului ca aceasta să ia forma unei Ordonanţe de urgenţă pentru a putea avea efecte imediate, urmând ulterior să fie transmisă Parlamentului pentru promulgarea prin lege.„Fără aceste măsuri, atât sectorul transporturilor dar şi celelalte activităţi economice şi sociale se blochează în contextul în care pentru luna iulie au fost deja anunţate, «pe surse», preţuri la pompe cu 3 lei mai mari în medie decât cele actuale”, au mai precizat reprezentanţii transportatorilor rutieri.